Każdy człowiek wytwarzadużo odpadów. Jakiegokolwiek dnia wyrzucamy dośmietnika rozmaite odpady, nieczystości,przedmioty, jakie nie nadają się do użytku.Musimy mieć gdzie wyrzucać takie odpady.Nie możemy zanieczyszczaćotoczenia. Skutkiem tego również każdy z nas powinienzatroszczyć się o kosz na śmieci czy kontener. Ludziezamieszkujący w blokach mają trochęprościej. Każdego miesiąca płacą określonąopłatę za wywóz śmieci i nie martwią się tym,gdzie je wyrzucać. Na wszelkich osiedlach sąbo śmietniki, poustawiane kontenery, gdzie wrzucamynieczystości, które wytworzymy w domach. Cowięcej, obecnie na wielu osiedlachjesteśmy w stanie spotykaćspecjalne pojemniki, którepozwalają na przydatny recykling odpadów. Mowanaturalnie o: •             kontenerachna szkło, •             pojemnikachna plastik, •             kontenerachna makulaturę, •             pojemnikachna pozostałe śmieci.     Większa ilość odpadów JednakRead More →